2011-06-06

Glasrent ...

... åtminstone halva blocket. Mera än så tål varken ögonen eller lungorna, åt gången.

Hur jag än försöker med skyddglasögon, andningsskydd i kombination med blästerskåp så känns det "ohälsosamt".

No comments:

Post a Comment